HIZLI MENÜ

TÜRKİYE SANAYİCİ FİRMALAR REHBERİ
TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İMALATI
ÜRETİCİ FİRMALARI ALT SEKTÖRLER

ProdcomÜrün Cinsi
24.41.10 Salisilik asit, O-Asetilsalisilik asit; bunların tuzları ve esterleri
24.41.20 Lısin, glumatik asitler ve bunların tuzları; dörtlü amonyum tuzları ve hidroksitleri; fosfoaminolipitler; amidler ve bunların türevleri ve bunlarla ilgili tuzları
24.41.31 laktonlar, yalnızca azot atomları ile oluşan heterosiklik bileşikler; yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası olan bileşikler; yapısında bir pirimidin halkası veya piperazin halkası olan bileşikler
24.41.32 Sülfonamidler
24.41.40 Başka yerde sınıflandırılmamış kimyaca saf şekerler; şeker eterleri, esterleri ve bunların tuzları
24.41.51 Provitaminler, vitaminler ve bunların türevleri
24.41.52 Hormonlar ve bunların türevleri; başlangıçta hormon olarak kullanılan diğer steroidler
24.41.53 Glikosidler, bitkisel alkaliler, bunların tuzları, eterler, esterler ve diğer türevleri
24.41.54 Antibiyotikler
24.41.60 Salgı bezleri ve diğer organlar ile bunların ekstreleri; diğer insan ve hayvan kaynaklı maddeler