HIZLI MENÜ

TÜRKİYE SANAYİCİ FİRMALAR REHBERİ
ÖLÇME, KONTROL, TEST, SEYRÜSEFER VE BENZER AMAÇLI ALET VE CİHAZLARIN İMALATI
ÜRETİCİ FİRMALARI ALT SEKTÖRLER

ProdcomÜrün Cinsi
33.20.11 Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları
33.20.12 Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, hidrolojik ve meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları
33.20.20 Radar cihazları; telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları ve uzaktan kumanda etmeye özgü telsiz cihazları
33.20.31 Hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler
33.20.32 Çizim masaları ve makineleri; resim, çizim ve hesap yapmaya özgü diğer aletler
33.20.33 Elde kullanılan uzunluk ölçü aletleri
33.20.41 İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya özgü alet ve cihazlar
33.20.42 Katot ışınlı osiloskoplar ve katot ışınlı salınım çizerler (osilograflar -elektrik titreşimlerini kaydeden aygıt)
33.20.43 Kaydedici tertibatı olmayan elektrik miktarını ölçmeye özgü aletler
33.20.44 İletişim (telekomünikasyon) amaçlı alet ve cihazlar
33.20.45 Elektrik miktarını ölçmeye ve kontrol etmeye özgü alet ve cihazlar
33.20.51 Hidrometreler, termometreler, pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikometreler
33.20.52 Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer özelliklerini ölçmeye veya kontrol etmeye özgü cihazlar
33.20.53 Başka yerde sınıflandırılmamış fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar
33.20.61 Mikroskoplar, optik mikroskoplar hariç ve difraksiyon cihazları
33.20.62 Maddelerin mekanik özelliklerini test etmeye özgü makine ve cihazlar
33.20.63 Gaz, sıvı, elektrik sayaçları ve üretim sayaçları
33.20.64 Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler; hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar
33.20.65 Başka yerde sınıflandırılmamış ölçme veya kontrol alet, cihaz ve makineleri
33.20.70 Termostat, manostat ve diğer otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları
33.20.81 Seyrüsefer, meteorolojik, jeofizik ve benzeri amaçlı alet ve cihazlara, çizim masaları ve makinelerine; resim, çizim ve hesap yapmaya özgü diğer aletlere, elde kullanılan uzunluk ölçü aletlerine, iyonlaşma ışınları ya da elektrik miktarını ölçmeye özgü
33.20.82 Optik olmayan mikroskop veya defraksiyon aletlerinin aksam ve parçaları
33.20.83 Gaz, sıvı, elektrik sayaçları ve üretim sayaçları ile devir adedi sayaçlarına, üretim sayaçlarına, taksimetrelere; hız göstergeleri ve takometreler ile stroboskoplara ait aksam ve parçalar
33.20.84 Termostat, manostat ve diğer otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazların aksam ve parçaları
33.20.91 Ölçüm, test, seyrüsefer ve diğer amaçlı alet ve cihazların tesisat hizmetleri
33.20.92 Ölçüm, kontrol, test, seyrüsefer ve diğer amaçlı alet ve cihazların tamir ve bakım hizmetleri