HIZLI MENÜ

TÜRKİYE SANAYİCİ FİRMALAR REHBERİ
DİĞER ORGANİK ANA KİMYASAL MADDELERİN İMALATI
ÜRETİCİ FİRMALARI ALT SEKTÖRLER

ProdcomÜrün Cinsi
24.14.11 Tek kutuplu hidrokarbonlar
24.14.12 Periyodik hidrokarbonlar
24.14.13 Tek kutuplu hidrokarbonların klorlanmış türevleri (klorometan, kloroetan, kloroform, vinil klorür
24.14.14 Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (halojenlenmiş olsun olmasın)
24.14.15 Hidrokarbonların diğer türevleri
24.14.21 Sanayi amaçlı yağlı alkoller
24.14.22 Monohidrik alkoller
24.14.23 Dioller, polialkoller, periyodik alkoller ve bunların türevleri
24.14.24 Fenoller; fenol-alkoller ve fenol türevleri
24.14.31 Monokarboksilik sanayi yağ asitleri; rafine işlemleri sırasında ortaya çıkan asit yağları
24.14.32 Doymuş tek kutuplu monokarboksilik asitler ve bunların türevleri
24.14.33 Doymamış monokarboksilik, siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler ve bunların türevleri
24.14.34 Aromatik polikarboksilik ve karboksilik asitler (ilave oksijen fonksiyonlu); bunların türevleri
24.14.41 Amin fonksiyonlu bileşikler
24.14.42 Oksijen fonksiyonlu amino bileşikler
24.14.43 Üreinler; karboksimid fonksiyonlu bileşikler, nitril fonksiyonlu bileşikler; bunların türevleri
24.14.44 Diğer azot fonksiyonlu bileşikler
24.14.51 Kükürtlü organik bileşikler; diğer organik-inorganik bileşikler
24.14.52 Başka yerde sınıflandırılmamış heterosiklik bileşikler; nükleik asitler ve bunların tuzları
24.14.53 Fosforik esterler ve diğer inorganik asitlerin esterleri ve tuzları; bunların türevleri
24.14.61 Aldehit fonksiyonlu bileşikler
24.14.62 Ketonlar ve kinon fonksiyonlu bileşikler
24.14.63 Eterler, organik peroksitler, epoksitler, asetaller, hemiasetaller ve bunların türevleri
24.14.64 Enzimler ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer organik bileşikler
24.14.71 Bitkisel veya reçine ürünlerinin türevleri
24.14.72 Odun kömürü
24.14.73 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılması ile elde edilen yağlar ve diğer ürünler; zift ve zift koku