HIZLI MENÜ

TÜRKİYE SANAYİCİ FİRMALAR REHBERİ
DİĞER İNORGANİK ANA KİMYASAL MADDELERİN İMALATI
ÜRETİCİ FİRMALARI ALT SEKTÖRLER

ProdcomÜrün Cinsi
24.13.11 Ametaller
24.13.12 Metal olmayan halojen veya sülfür bileşikleri
24.13.13 Alkali ve toprak alkali metaller; nadir toprak metaller, skandiyum ve itriyum; civa
24.13.14 Hidrojen klorür; oleum; difosfor pentaoksit; diğer inorganik asitler; silikon ve kükürt dioksit
24.13.15 Oksit, hidroksit, peroksit; hidrazine ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları
24.13.21 Metalik halojenler
24.13.22 Hipoklorit, klorit ve perkloritler
24.13.31 Sülfit ve sülfatlar
24.13.32 Fosforlar, fosfatlar ve polifosfatlar
24.13.33 Karbonatlar
24.13.41 Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları, kolloidal haldeki değerli metaller
24.13.42 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inorganik bileşikler (saf su değerli metallerin amalgamları dışındaki amalgamlar (civalı maden alaşımları)
24.13.51 Başka yerde sınıflandırılmamış izotoplar ve bunların bileşikleri
24.13.52 Siyanürler, siyanür oksitler ve kompleks siyanürler; fulminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar; silikatlar; boratlar; perboratlar; inorganik asit ve peroksi asitlerin diğer tuzları
24.13.53 Hidrojen peroksit
24.13.54 Fosfidler, karbürler, karbidler; hidritler; nitritler; azidler; silisyür ve boridler
24.13.55 Nadir toprak metallerin bileşikleri; skandiyum ve itriyum bileşikleri
24.13.56 Rafine edilmiş kükürt
24.13.57 Kavrulmuş demir piritler
24.13.58 Piezo elektrik kuvarsları; diğer sentetik veya yeniden oluşturulmuş değerli ve yarı-değerli taşlar, işlenmemiş